Trường Tiểu Học TT Di Lăng số I mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu Học TT Di Lăng số I  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : (0255) 3864332. 

Email        : thdilang1.sonha@gmail.com

Bài viết liên quan